Atık Su Bertaraf Hizmeti

Atık su bertaraf hizmetleri atık suların içerisinde bulunan zararlı maddelerin ayrıştırılması ve ortadan kaldırılması işlemine verilen isimdir. Bu ayrıştırma işlemi sonrasında ise yok edilme veya geri dönüştürülme işlemi yapılmaktadır. Çevre mevzuatının gelişmesi ve detaylı bir şekilde uygulanmaya başlaması ile de atık suların arıtılması ve yok edilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Atık suların bertaraf edilirken içerisinde bulunan ağır metaller, hastalık yapıcı bakteriler ve virüslere uygun bir şekilde bu işlem yapılmaktadır. Ancak bu şekilde yeni bir çevre kirliliğinin oluşması engellenmektedir. İşlemler sonrasında atık su doğru bir şekilde yok edilir.

İşlemler sonrasında atık su doğru bir şekilde yok edilir. Atık su bertarafı doğru firmalar ile yapılmaması durumunda çevreye istenmeyen kötü kokuların oluşmasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra da sağlık için büyük bir tehdide de neden olmaktadır. Bu tarz olumsuzlukların ortaya çıkmaması için ise mutlaka yetkili firmalar ile çalışılması gerekmektedir.

Yetkili firmalar alanında uzman personelleri ve teknolojik araçları ile bu işlemleri yapmaktadır Böylelikle de insan sağlığı ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkilemeden atık suyu o alandan alarak yok etmektedir. Bu işlemler için ise mutlaka iyi bir firma ile anlaşılması gerekmektedir. Çünkü bu durumun ortaya çıkmasındaki asıl nedenin doğru araştırılması gerekmektedir. Daha sonrasında ise ona uygun şekilde onarım işlemlerinin yapılması büyük bir önem taşımaktadır.

Atık Su Bertaraf Hizmetleri Nedir?
Atıksu bertaraf hizmetleri

Günümüzde kentleşme ile birlikte şehirlerde çevre kirliliği hızla artmaktadır. Bu gibi durumların dünya genelinde de hızla artması ile birlikte iklim değişiklikleri ortaya çıkmaktadır. İklim değişiklikleri sonucunda içilebilir su kaynaklarında büyük oranda azalmalar meydana gelir. İçilebilir su kaynaklarında yüksek dozda kimyasal, endüstriyel atık ve diğer çeşitli atıklar suyu kirletmektedir. Dünya genelinde bu sorunun ortaya çıkması ve hızlı bir şekilde ilerlemesi ise insan sağlığını büyük bir oranda etkilemektedir. Bu işlemler sonucunda ise atık su bertarafı konuşulmaya başlanmıştır.

Atık su bertaraf hizmeti için ise mutlaka alanında uzman firmalardan hizmet alınması gerekmektedir. Bu hizmetten önce ise atık su çekimi yapılmalıdır. Bu aşamada kanallardan, logar ve foseptik kuyusu temizlenmesi hizmeti yapılmaktadır. İşlem esnasında ise bu alanlarda bulunan taş, kum ve katı atıklar çekilmektedir. Böylelikle de içme kaynaklarına karışmadan bertaraf işlemi yapılmaktadır. Atık su çekimi esnasında vidanjör araçları kullanılmaktadır. Bu araç sayesinde atık suları ve giderde bulunan atık maddeler araç içinde bulunan hazneye vakumlanmaktadır. Vakum işlemi ile birlikte de gider temizlenmiş olmaktadır. Bu temizlik sayesinde de atık su bertarafının ilk adımı tamamlanmaktadır.

Atık Su Bertaraf Hizmetleri

atıksu bertaraf hizmetleri

Atık su bertaraf hizmetleri son yıllarda dünya genelinde ortaya çıkan bu durumlardan sonra daha büyük bir önem taşımaya başlamıştır. Firmalar da bu anlamda atık su arıtma işlemlerinde büyük hizmetler sunmaktadır. Atık su arıtma işleminden önce yapılacak olan atık su çekiminde ise en az kimyasal işlemine başvurulmaktadır.

Böylelikle su giderlerine karışacak olan kimyasal maddeler büyük bir oranda engellenmektedir. Vakumlama işleminden sonra atık suları büyük oranda vidanjör haznesine alınır. Vidanjöre alınan bu atık suların bertaraf edilmesi de oldukça önemlidir. Bu anlamda firmalar çeşitli geri dönüşüm yerleri ile anlaşmaktadır. Daha sonrasında ise bu alınan atık su bu alanlara getirilerek gerekli temizliği yapılmaktadır.

Atık Su Çekimi Hangi Amaçla Nerelerde Kullanılır?

Atıksu bertaraf hizmetleri

Atık suların çekimi ve kullanım amaçları özellikle çevre dostu yaşamaya çalışan birçok kişinin merak ettiği bir konudur. Peki, çekilen atık sular ne amaçla nerelerde kullanılmaktadır? Bu sorusunun cevabını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Aerobik aşılama çamuru temininde,
 •  Anaerobik aşılama çamuru temininde,
 • Tank tabanlarında biriken çamurların çekilmesinde,
 •  Atıksu depolama tanklarının doğru bir şekilde boşaltılmasında,
 • Fosseptik tanklarının boşaltılmasında,
 • Endüstriyel atıksularının belli bir bölgeden diğer bir bölgeye taşınmasında,
 • Firma içlerinde sıvıların güvenli bir şekilde taşınmasında,
 • Evsel atıksuların taşınmasında,
 • Yağmur suyu ve birikintilerin boşaltılmasında yapılmaktadır.

Bu tarz atık su çekimi işlemleri çevre ve insan sağlığı için güvenli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Güvenli bir şekilde yapılması için ise mutlaka alanında uzman personelleri bulunan firmalar ile yapılmalıdır. Bu firmaların deneyimi, yüksek teknolojik araçları ise bu anlamda büyük bir önem taşımaktadır. Bu hizmet için ekipmanlar kadar personeller de oldukça önemlidir. Çünkü her atık su aynı şekilde temizlenmemekte ve taşınmamaktadır. Personellerin bu anlamda deneyimli olması ve neyi nasıl yapacağını bilmesi oldukça önemlidir. Ancak bu şekilde istenilen işlem güvenle tamamlanması mümkündür. Bu yüzden de firma seçimi oldukça önemlidir.

Atık Su Çekimi Hizmetleri

Atıksu bertaraf hizmetleri

Atık su çekimi hizmetleri en az atık su bertaraf kadar önemli bir konu olmaktadır. Çünkü su kaynaklarının kirlenmesini önlemek için atık suların doğru bir şekilde kanallardan uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu tarz atıkların uzaklaştırılması için ise profesyonel bir ekip ile atık su çekimi hizmeti yapılması gerekmektedir. Atık sular insanların yaşadığı her alanda ortaya çıkmaktadır. Özellikle de kanalizasyon giderlerinde oluşan atıklara bağlı olarak tıkanıklıklar günümüzde çok sık meydana gelmektedir. Bu gibi durumlarda ise vidanjör araçları ile atık su çekimi işlemi yapılmaktadır. Peki atık su çekim işlemi nasıl yapılmaktadır? Atık su çekimi işlemi yapılmadan önce firmalar alanda bir gözlem yapmaktadır. Bu gözlem aşamasında robotik görüntüleme cihazları kullanılmaktadır. Cihazlar sayesinde de atık suyunun bulunduğu alan en iyi şekilde görüntülenmektedir.

Görüntüleme esnasında da atık suyun gitmesini engelleyen nedenlerin neler olduğu, herhangi bir tıkanıklığın olup olmadığı ve tıkanıklık olması durumunda bunun sebebinin ne olduğu gibi birçok soruya cevap bulunmaktadır. Görüntüleme işlemlerinin yapılmasından sonra ise vidanjör aracılığı ile bu kanallara su basılmaktadır. Basılan sudan sonra ise vakum işlemi yapılmaktadır. Yapılan bu vakum işleminde ise atık su vidanjörün haznesine hızlı bir şekilde çekilmektedir.

Atık suyun bulunduğu bu alanda vakumlama işleminin tamamlanması ile problem ortadan tamamen kalkmamaktadır. Çünkü bu durumun kesin bir sonuca ulaşması için yeniden görüntüleme işleminin yapılması gerekmektedir. Yapılan görüntüleme işleminde atık suyun bulunduğu kanalın duvarlarında herhangi bir pislik bulunması durumunda ise püskürtme işlemi yapılmaktadır. Püskürtme işleminde çeşitli kimyasallar ile yapışan pislikler kolay bir şekilde alandan uzaklaştırılmaktadır. Daha sonrasında ise atık suyun bulunduğu alan dezenfekte edilerek müşteriye teslim edilmektedir.
Atık suların doğru bir firma ve alanında uzman personeller ile çekilmesi durumunda birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajları şu şekilde sıralamamız mümkündür;

 •  Atık su temizliği sayesinde etrafta bulunan kötü kokular kısa bir süre içerisinde giderilmektedir,
 • Atık suyun oluşturmuş olduğu kötü görüntü ortadan kaldırılmaktadır,
 • Çevre ve insan sağlığı büyük bir oranda korunmaktadır,
 • Oluşabilecek çeşitli hastalıklar tamamen kurutulmuş olmaktadır,
 • Tıkanan ve çalışmayan bütün giderler açılmış olacaktır,
 • Fosseptik kuyusu istenilen derecede boşaltılmış olmaktadır.

Yapılacak atık su temizliği sayesinde pisliklerin etrafa yayılması engellenir. Böylelikle de çevresinde bulunan doğal kaynak sularına karışmaması sağlanmaktadır. Bununla birlikte de çevre temizliği açısından büyük oranda hizmet sunulmaktadır.

Atık Su Bertaraf Hizmetleri ile Su Kazanımı

Atıksu bertaraf hizmetleri

Atık su bertaraf hizmetleri ile su kazanımı aşamasında firmaların bu anlamda vermiş oldukları hizmetler büyük bir rol oynamaktadır. Çünkü bu aşamada verilen hizmetler ile birlikte atık su artırma işlemi yapılmaktadır. Bu işlemin yanı sıra da çevre kirliliği büyük bir oranda önlenmektedir.  Atık su bertaraf hizmetleri günümüzde en çok tercih edilen ve büyük avantajlar sağlayan işlemlerden bir tanesidir. Ancak bu konuda bilinçlenme yapılması bu durumu en son çare haline getirmesi mümkündür. Bu anlamda da bu işlem yapılmadan doğal su kaynaklarını kirletmemek için çaba göstermek oldukça önemlidir. Ancak bu şekilde sağlıklı bir üretim ve üretimde süreklilik büyük bir oranda korunmaktadır.

Atık su arıtma veya bertaraf işlemleri sayesinde hem insanlar hem de diğer canlılar için kimyasallardan uzak su geri kazanımı sağlanmaktadır. Bu şekilde çevre ve gelecek nesillerin her daim yanında olunmaktadır. Bu alanda hizmet sunan firmalar ise atık su problemini hızlı bir şekilde ortadan kaldırmaktadır. Problemlerden kurtarma işlemini yaparken de çevreye zarar verecek olan zehirli atık suların oluşturabileceği sorunların önüne geçmektedir. Bu tarz hem çevre sağlığı hem de insan sağlığı için önemli olan konularda ise mutlaka alanında uzman firmalar ile çalışılması gerekmektedir.

İşlem esnasında kullanılan robotik cihazların, vidanjörlerin ve su pompalarının en son teknoloji olması gerekir. Ancak bu şekilde istenilen sonuca ulaşmak mümkün hale gelmektedir. Kullanılan ekipmanlar ve personel de oldukça önemlidir. Çünkü atık suya uygun şekilde işlemin yapılması durumunda istenilen atık su bertarafı yapılmaktadır. Deneyimli personellerin bulunması durumunda atık sular ancak bu şekilde doğal su kaynaklarına ulaşmadan alınması mümkündür.

Atık Su Bertaraf Hizmetleri Fiyatı

Atıksu bertaraf hizmetleri

Atık su bertaraf hizmetleri günümüzde her çevre sağlığının daha da önemli hale gelmesi ile birlikte araştırılan konular arasında yer almaktadır. Bu atık suların birçok çeşidi ve ortaya çıkan çeşitli alanları bulunmaktadır. Bu anlamda evlerde, fabrikalarda, inşaat çukurlarında veya su birikintileri gibi alanlarda atık sular ortaya çıkmaktadır. Atık suların bu gibi ortamlarda çıkması durumunda ise doğal su kaynaklarına ulaşmadan temizlenmesi ve bertaraf edilmesi gerekmektedir.

Ancak bu şekilde hem görüntü olarak hem de sağlık açısından istenilen duruma ulaşmak mümkündür. Bu gibi durumlarda ise atık su bertaraf hizmetlerinin fiyatları oldukça önemli bir konudur. Atık su bertarafı işlemlerinin fiyatlarında piyasada dalgalanmalar oldukça büyüktür.

Bunun en temel nedeni ise yeni açılan firmaların müşteri potansiyelini yükseltme çabası olmaktadır. Ancak atık su bertarafı oldukça önemli bir işlem olmasından dolayı fiyatlardan çok firmaların deneyimi ilk bakılması gereken özelliklerdendir. Atık su bertaraf işleminde fiyatların değişken olmasının bir diğer nedeni ise atık suyun oluştuğu alan olmaktadır. Bu alanın büyüklüğü, yapılacak işlemin süresi ve kullanılacak olan malzemeye göre fiyatlar değişmektedir. Firmalar ile görüşerek ortalama bir fiyat alınması mümkündür. Ancak tam bir fiyat için mutlaka ekiplerin alanda gözlem yapması gerekmektedir.