Fosseptik kuyusu temizleme

Fosseptik kuyusu temizleme işlemleri günümüzde en çok merak edilen konulardan bir tanesidir. Öncelik olarak fosseptik kuyusu nedir onu bilmemiz gerekmektedir. Fosseptik kuyuları, kanalizasyon hatlarının olmadığı yerlere açılan derin alanlara verilen isimdir. Bu alanlarda atık sular birikmektedir. Yani bir kanalizasyon sistemi görevi görmektedir.

Fosseptik kuyuları betondan, plastikten veya demir ana maddesi ile kuyu haline getirilmektedir. Zamanın ilerlemesi ile birlikte de bu alanda çeşitli atık sular birikmektedir. Temizliğinin belli aralıklar ile yapılmaması durumunda ise atık sular tıkanıklıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu tıkanıklıklar sonucunda ise kötü koku gibi olumsuz durumlar ile karşılaşılmaktadır.

Fosseptik Kuyusu Nedir?

Fosseptik kuyusu temizleme

Fosseptik kuyuları aslında bir kanalizasyon sisteminin türevi olarak değerlendirmemiz mümkündür. Genellikle kanalizasyon aracılığı ile yeryüzüne çıkacak olan kötü kokuların önlenmesi amacı ile kullanılmaktadır.

Özellikle alt yapısı bulunmayan yerlerde kanalizasyon giderlerinde sorun çıkmaması için bu tarz kuyular daha sık kullanılmaktadır. Şehirleşmenin artması ile birlikte günümüzde birçok büyük şehirde kanalizasyon giderlerinde sorunlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle de hızlı göçün artması ile birlikte bu alanlarda iyi bir kanalizasyon hattının bulunmaması ve eğiminin doğru yapılmaması durumunda kurtarıcılık açısından fosseptik kuyuları yapılmaktadır.

Fosseptik Kuyusu Neden Kullanılır?

Fosseptik kuyusu temizleme

Fosseptik çukuru veya diğer bir adı ile fosseptik kuyuları genellikle altyapı anlamında sıkıntı yaşayan bölgelerde kullanılmaktadır. Bu bölgelerde açılan çukurlara şehrin kanalizasyon atıkları aktarılmaktadır. Genellikle kırsal ve insanların yaşamadığı alanlarda yapılmaktadır. Fosseptik çukuru yapılan yere ve yapım amacına göre birçok farklı şekilde yapılmaktadır.

Özellikle de yerleşim ve altyapı sorunu olmayan bölgelerde kanalizasyon çözümünün en temel nedeni olmaktadır. Böylelikle belli bir alanda kanalizasyon suları toplanmaktadır. Fosseptik çukurlarının yapılmasının nedenlerinden biri de kanalizasyonun yaptığı işi yapmasıdır. Böylelikle hem atıklar hem de bakteriler çevre alanlara yayılmamaktadır. Bu duruma bağlı olarak oluşabilecek olan sağlık sorunları da büyük bir oranda engellenmektedir. En önemlisi de doğal su kaynaklarının kirlenmesini büyük bir oranda engellemektedir.

Fosseptik Kuyusu Neden Su Sızdırır?

Fosseptik kuyusu temizleme

Fosseptik kuyusu temizleme yanı sıra fosseptik kuyusunun su sızdırması da oldukça önemli bir konudur. Bu durumun ortaya çıkmasının en temel nedeni ise tıkanıklık sorunu olmaktadır. Tıkanıklığın giderilmesi için de alanında uzman bir ekip tarafından temizlik işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Fosseptik kuyusunun temizliğinin yapılmasında öncelik olarak alana bir vidanjör ve uzman ekip getirilmektedir. Fosseptik kuyusunun şekline göre ara bölümlerine, iç bölümlerine su basılmaktadır. Böylelikle ilk aşama temizleme işlemi yapılmaktadır. Temizleme aşamasında verilen su miktarından sonra vidanjör ile yıkanan bu alan vakumlama işlemi ile yeniden temizlenmektedir.

Vakumlama işleminin tamamlanması ile birlikte tıkanıklık sorunu ortadan kalkmaktadır. Böylelikle de fosseptik kuyusundan su sızdırma durumu da ortadan kalkmaktadır. Bölge sakinleri de giderlerini eskisi gibi kaldığı yerden rahat bir şekilde kullanmaktadır. Fosseptik kuyuları atık suların biriktiği bir alan olmasından dolayı su sızdırma durumun ortaya çıkması ile birlikte hızlı bir müdahale yapılması gerekmektedir. Özellikle de alanında uzman personeller ve son teknolojik araçlar ile yapılması oldukça önemlidir. Ancak bu şekilde sorun ortadan giderilmektedir.

Fosseptik kuyusundan akan su sızıntısının müdahale edilmemesi veya yanlış müdahale edilmesi durumunda ise çevre kirliliği meydana gelmektedir. Bu da doğal su kaynaklarının zarar görmesi, kötü kokunun ortaya çıkmasına ve istenmeyen sağlık problemlerine sebep olabilmektedir. Bu yüzden de su sızdırmanın tespit edilmesi ile birlikte en kısa zamanda en iyi ekip ile bu işlemin yapılması gerekmektedir. Fosseptik kuyularının su sızdırmasının bir diğer sebebi ise kuyuların kırık, çatlak veya deforme olan bölgelerinin bulunması olmaktadır. Bu gibi durumlarda bölgesel onarımlar yapılarak eski haline getirilmesi gerekmektedir. Bölgesel sorunların yanı sıra daha büyük sorunlarda kuyunun tamamen içerisinin onarılması da gerebilmektedir. Onarma işleminin tamamlanması ile su sızdırma işlemi bu şekilde kesilmiş olmaktadır.

Fosseptik Kuyusu Nasıl Boşaltılır?

Fosseptik kuyusu temizleme

Fosseptik kuyusu temizleme işlemlerinde öncelik olarak fosseptik çukurunun ne kadar büyük olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Buna uygun bir şekilde de o bölgeye vidanjör aracı gitmektedir. Giden bu araç ise temizlenecek olan fosseptik kuyusuna yaklaştırılmaktadır. Kuyunun içerisine vidanjörün vakum aleti yollanmaktadır.

Vakum aleti sayesinde vidanjörün içerisinde bulunan hazneye kuyu içerisinde bulunan bütün atıklar çekilmektedir. Atıklar her ne olursa olsun vidanjöre çekildikten sonra ise kuyunun içi temizlenmektedir. Temizleme aşamasında ise tazyikli sular kullanılmaktadır. Gerekli görülmesi durumunda ise çeşitli temizleme kimyasallarının da kullanılması mümkündür. İşlem tamamlandıktan sonra ise fosseptik kuyusu hem boşaltılmış hem de temizlenmiş olmaktadır.

Fosseptik Kuyu Temizliği Ne Zaman Yapılmalıdır?

Fosseptik kuyusu temizleme

Fosseptik kuyusu temizleme işlemi öncesinde bu kuyunun neden açıldığını bilinmesi gerekmektedir. Bu kuyunun verimsiz alt yapısı olan ve kanalizasyon hattı bulunmayan bölgelere yapılmaktadır. Bölgenin durumuna göre de çeşitli büyüklükte ve derinliklerde inşa edilmektedir. Genel olarak bu tarz kanalizasyona bağlanmayan yerlerin bahçelerinde bu kuyular olmaktadır. Yağmurun çok yapması veya tıkanıklıkların meydana gelmesi durumunda ise kuyu dolmaktadır.

Dolduğu durumlarda ise fosseptik kuyusunun mutlaka temizliğinin yapılması gerekmektedir. Temizlik esnasında da kuyunun en güvenli bir şekilde boşaltılması sağlanmalıdır. Doğru zamanlarda yapılmayan fosseptik kuyusunun temizliğinde genellikle daha büyük problemler ile karşılaşılmaktadır. Bunun en temel nedeni ise bu kuyunun içerisine sadece lavabo atıkları değil dışkıların da birikmesidir. Bu dışkıların birikmesi ve temizlenmemesi durumunda ise sağlığın olumsuz bir şekilde etkileneceği durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden de hangi periyotlar ile temizlik işleminin yapılacağı uzman bir firma aracılığı ile bilgi alınması mümkündür.

Fosseptik Kuyusu Temizliği Önemi Fosseptik Kuyusu Temizleme Nasıl Yapılır?

Fosseptik kuyusu temizleme

Fosseptik kuyusu temizliği çok önemli bir durumdur. Bunun nedeni ise bütün giderlerin bu alanda toplanması ve belli tıkanıklıklar oluşması oldukça mümkündür. Tıkanıklık gibi sorunların ortaya çıkmaması için ise mutlaka belli aralıklar ile temizliğinin yapılması gerekmektedir. Halk arasında lağım çukuru olarak da bilinen fosseptik çukurları çevrede bulunan kişilerin sağlığını düşünülerek inşa edilmektedir. Böylelikle insanların günlük işleri sonucunda ortaya çıkan çeşitli pis atıklar burada biriktirilmektedir. Bu da bu atıkların çevrede herhangi bir görüntü ve sağlık problemi yaşanmamasını engellemektedir. Doğru zamanda temizliğinin yapılmaması durumunda ise insanların hayatlarını ve sağlıklarını riske atmaktadır.

Fosseptik kuyusu tıkanıklığı açma işlemi genellikle vidanjörler ile yapılan bir işlemdir. Vidanjörlerin özel olarak geliştirilmiş olan boruları sayesinde kuyuda bulunan bütün pislikler temizlenmektedir. Vidanjörde bulunan pompalar sayesinde de yer aldığı alanlar fark etmeksizin yüksek bir çekim işlemi yapmaktadır. Böylelikle de kuyu içerisinde bulunan bütün pislikler tamamen toplanmaktadır. Vidanjör ile yapılacak bu işlemlerde genellikle dipten uca detaylı bir temizlik yapılmaktadır. Ancak temizliğin istenilen şekilde yapılması için ise doğru bir firma ve deneyimli personeller ile çalışılması oldukça önemli bir durumdur. Çünkü bu işlem esnasında kuyu içerisinde bulunacak kişi ve makineyi kullanacak kişi olması gerekmektedir.

Fosseptik kuyu temizliğinde çalışacak ekiplerin alanında uzman olması bu alanların doğru bir şekilde temizlenmesi için oldukça önemlidir. Günümüzde bu işlemi yapan birçok firma bulunsa da işini doğru şekilde yapan çok az bulunmaktadır. Bundan dolayı hızlı, pratik ve güvenli bir şekilde fosseptik kuyusu temizliği için doğru bir firma ile çalışmak oldukça önemlidir.

Fosseptik Kuyusu Temizliği Ne Kadar Sıklıkla Yapılmalıdır?

Fosseptik kuyusu temizleme

Fosseptik kuyusu temizliği için belli bir aralık, gün, hafta veya ay vermek mümkün değildir. Çünkü bu açılan fosseptik kuyusunun kullanım şekline ve boyutuna göre değişkenlik göstermektedir. Ancak bu gibi nedenlerin bilinmesi durumunda ne kadar sıklıkla yapılacağı hakkında bilgi edinmek mümkündür. Fosseptik kuyularının giderinin kullanım hacmine göre de bu değişmektedir.

Kullanım sıklığına göre de temizlik aralığı daha da azalmaktadır. Ancak taşma gibi olumsuz bir durumda ise kendi kendine düzeleceği beklenmemelidir. Bu anlamda en hızlı şekilde alanında uzman bir firmanın alana çağırılması gerekmektedir. Gerekli müdahalenin doğru zamanda yapılmaması ve taşması durumunda ise birçok zarar ortaya çıkmaktadır. Bu zarar sadece maddi değil manevi olarak da yükümlülük taşımaktadır. Manevi zararı ise hem çevre hem de insan sağlığını olmaktadır.

Genellikle sahil kesimlerinde bulunan bölgelerde fosseptik çukurları daha çok kullanılmamaktadır. Bu şekilde denizin kirlenmesi önlenmektedir. Kanalizasyon borularından gelen bu atıklar ise genellikle denizin derin alanlarına bırakılmaktadır. Ancak bazı durumlarda akıntılar veya rüzgarlara bağlı olarak sahil kısmına bu atıklar geri dönmektedir. Sahile geri dönen bu atıkların çeşitli sağlık ve görüntü kirliliğine neden olmaması için ise fosseptik kuyuları daha çok bu alanlarda tercih edilmektedir. Ancak sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanımı için ise mutlaka belli aralıklar ile temizliğinin yaptırılması gerekmektedir. Hangi aralıklar ile fosseptik kuyusunun temizliğinin yapılacağını öğrenmek için ise bir firma ile anlaşılması mümkündür.

Firmanın bölgedeki araştırmaları ve açılan kuyu hakkında bilgi edinmesi ile müşterisine bu aralığı söylemesi mümkündür. Verilen bu aralıklarda da hem temizliği hem de bakım onarımı yapılması mümkündür. Böylelikle istenmeyen kötü durumların ortadan kaldırılması büyük bir oranda engellenmektedir.

Fosseptik Kuyusu Boşaltma Fiyatları

Fosseptik kuyusu temizleme

Fosseptik kuyusu tıkanıklık açma işlemlerinin fiyatları oldukça merak edilen bir konudur. Çünkü günümüzde bu tarz sorunların ortaya çıkması ile birlikte bu alanda hizmet sunan firmalar da artmıştır. Firmaların arması ile birlikte de fiyatlarda çeşitli dalgalanmalar ortaya çıkmaktadır. Fosseptik çukurlarının belli aralıklar ile temizlenmesi ve boşaltılması gerekmektedir. Bu anlamda da iyi bir firma ile anlaşma yapılması gerekmektedir. Böylelikle sorunsuz bir şekilde temizleme işlemleri kısa bir sürede içerisinde tamamlanmaktadır. Daha sonrasında da kullanılmaya devam etmektedir.

Fosseptik kuyularının boşaltma işlemlerinde çeşitli fiyatlar ile karşılaşmak mümkündür. Bu fiyatların değişmesinin en temel nedeni kuyunun derinliği olmaktadır. Çünkü kuyu ne kadar derinse o kadar büyük vidanjör ve ekipman gerekmektedir. Bunun yanı sıra da kuyunun boşaltma süresi bir o kadar uzamaktadır. Bu da hizmet bedellerinin artmasına neden olmaktadır. Fosseptik kuyusunun derinliğinin yanı sıra temizleme işlemlerinde herhangi bir tıkanıklığın olup olmadığı da fiyatları etkileyen bir durumdur. Çünkü yapılacak olan sade bir boşaltma işleminin yanı sıra ekstra bir hizmet söz konusu olmaktadır. Bu gibi durumlarda da ek fiyatlar ortaya çıkması mümkündür.

Yukarıda belirtilen nedenlerin yanı sıra fiyatı etkileyen bir diğer durum ise kuyunun konumu olmaktadır. Fosseptik kuyuları genellikle şehrin dışına yapılmaktadır. Bazı durumlarda kuyuya ulaşmak için çok fazla yol almak gerekmektedir. Bu da iş kaybının ve maliyetlerin yükselmesine neden olmaktadır. Fosseptik kuyusunun ölçülerinin bilinmesi durumunda Vidanjör Hizmeti firmasının müşteri temsilcisini arayarak bilgi almak mümkündür. Bu görüşme sonrasında ise yapılacak işlemin ortalama olarak nasıl bir fiyat karşılığında yapılacağı hakkında bilgi alınabilmektedir.